top of page

KALİTE POLİTİKASI

Şirketimizin vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan,  güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet veririz. Bu doğrultuda

  • Kalite Yönetim Sistemimizin şirket gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile sektöründe kaliteli ve güvenilir firma olmayı, 

  • Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında, doğru analiz etmeyi ve bunları karşılayacak fonksiyonel çözümler sunmayı,

  • Ürünü müşteriye zamanında, istenilen kalitede, tam olarak teslim etmeyi ve daha sonrasında da kusursuz bir satış sonrası desteği sunarak mutlak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

  • Çalışanlarımızın gelişimini ve motivasyonunu sağlamak amacıyla eğitim desteği vermeyi ve katılımcı olmalarını sağlamayı,

  • Tedarikçilerimizle karşılıklı güvene dayalı ve uzun vadeli işbirlikleri kurmayı,

  • Gelişen teknolojileri takip ederek yeni tasarımlar ile ürün gamımızı, rekabet edebilir seviyelerde tutmayı,

  • Süreçlerimizin gözden geçirerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımları belirlemeyi, takım çalışmalarını destekleyerek,  şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı, 

  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi, 

  • Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek kaynakları en etkin şekilde kullanmayı ve çevreye saygılı olmayı,

  • Attığı her adımda ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevrenin en az oranda etkilenmesini ve kirlenmenin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul ederek, proje bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak şirket Çevre Politikamızdır.

 

IATF 16949 Kalite Sistemini, Kalite politikası olarak kabul ederiz. Faaliyetlerimizi IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi  ile yöneterek, sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

bottom of page